ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

César Meze Bar

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Δωδεκάνησα - Ρόδος - Λίνδος,

 22440/31410

 www.caesarslindos.com/

Ιδιοκτήτης: Κοσμάς Καισαρίδης

Σεφ: Σταύρος Κουστένης

César Meze Bar - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου