ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Baos

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14,5 / 20

  

Σύγχρονη κουζίνα

 Κυκλάδες - Μύκονος - Χώρα, Ξεν. «Myconian Korali»

 22890 22107

 www.myconiankorali.gr/taste/baos-fine-dining

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Myconian Korali»

Σεφ: Παναγιώτης Τσουκάτος

Baos - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου