ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Μπουκαδούρα

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

 Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Νικήτη, Ακτή Ελιάς

 6944547239

 www.boukadoura.gr

Ιδιοκτήτες: Γιώτα Κουφαδάκη , Ελευθέριος Κουφαδάκης

Σεφ: Γιώτα Κουφαδάκη

Μπουκαδούρα - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου