ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

6 Κλειδιά

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Θεσσαλία - Ν. Μαγνησίας - Άφυσσος, Ξεν. «6 Κλειδιά»

 24230/33720

 www.sixkeys.gr/en/gastronomy/

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Έξι Κλειδιά»

Σύμβουλος Σεφ: Γιάννης Μπαξεβάνης

Σεφ: Αντωνία Κονόμη

6 Κλειδιά  - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου