ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Elaia

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Κρήτη - Ν. Ρεθύμνου - Αρκάδι, Ξεν. «Kapsaliana Village Hotel»

 2831083400

 www.kapsalianavillage.gr

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Kapsaliana Village Hotel»

Σύμβουλος Σεφ: Νίκος Θωμάς

Σεφ: Αντώνης Μπατσίνης

New Entry - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας Elaia - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου