ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Παράγκα

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

 Δωδεκάνησα - Ρόδος - Απόλλωνα,

 2246091247

 www.paraga-apollona.gr/

Ιδιοκτήτης: Γιάννης Ευθυμίου

Σεφ: Γιάννης Ευθυμίου

Παράγκα - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου