ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Noa

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Κυκλάδες - Μύκονος - Χώρα, Ξεν. «Mykonian Kyma»

 22890/23415

 www.noamykonos.com/

Ιδιοκτήτης: Ξεν. «Myconian Kyma»

Σεφ: Παναγιώτης Τσουκάτος

Noa - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου