ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Δέκα τραπέζια

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Θεσσαλονίκη - Κέντρο Θεσσαλονίκης - Λευκός Πύργος - Διεθνής Έκθεση, Στρ. Καλλάρη 4

 2310251010

 www.dekatrapezia.gr/

Ιδιοκτήτης: Μανόλης Παπουτσάκης

Σεφ: Μανόλης Παπουτσάκης , Πασχαλίνα Καμτσίκη

New Entry - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας Δέκα τραπέζια - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου