ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Nōema

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Κυκλάδες - Μύκονος - Χώρα, Πανάχρα

 2289 448277

 www.noemamykonos.com/

Ιδιοκτήτης: Mario Hertel , Richard Caring , Thomas Heyne , Αθηναγόρας Κωστάκος

Σεφ: Αθηναγόρας Κωστάκος , Πάνος Τσίκας

New Entry - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας Nōema - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου