ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Μαυρίκος

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Δωδεκάνησα - Ρόδος - Λίνδος, Κεντρική πλατεία

 22440/31232

 

Ιδιοκτήτης: Δημήτρης Μαυρίκος , Μιχάλης Μαυρίκος

Σεφ: Μιχάλης Μαυρίκος

Μαυρίκος - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου