ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Μαριγούλα (Η)

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής - Πολύγυρος,

 23710/23171

 www.marigoula.gr

Ιδιοκτήτης: Σοφοκλής Γιαγτζόγλου

Σεφ: Μπιλάλ Ντόκα , Νίκος Αβράμης

Μαριγούλα (Η) - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου