ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2022

Καρυδιές

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική κλασική κουζίνα

 Θράκη - Σαμοθράκη - Άνω Μεριά,

 25510/98266

 

Ιδιοκτήτης: Γιάννης Αγγελώνιας

Σεφ: Ντίνα Αγγελώνια , Πολυξένη Ράπτη

Καρυδιές - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου