ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Καρυδιές

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14 / 20

  

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

 Θράκη - Σαμοθράκη - Άνω Μεριά,

 25510/98266

 

Ιδιοκτήτης: Γιάννης Αγγελώνιας

Σεφ: Γιώργος Αγγελώνιας , Ντίνα Αγγελώνια

Καρυδιές - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου