ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2023

Μαραθιά

Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 14,5 / 20

  

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

 Κυκλάδες - Τήνος - Χώρα, Άγ. Φωκάς

 22830/23249

 www.marathiatinos.gr/

Ιδιοκτήτης: Μαρίνος Σουράνης

Σεφ: Μιχάλης Μάρθας

Μαραθιά - Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Χάρτης εστιατορίου